Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

Giải báo chí 04:34 - 25/05

Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Nguồn: Youtube.com