Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

Giải báo chí 09:42 - 15/06

Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Tác phẩm Hai đứa trẻ – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Nguồn: Youtube.com