Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân "cháy" hết mình qua những nét vẽ