?start=1" title="Hội Nhà báo Thái Nguyên và Diễn đàn “Báo chí với chuyển đổi số”" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Hội Nhà báo Thái Nguyên và Diễn đàn “Báo chí với chuyển đổi số”