Tác giả tác phẩm: Hồi ức thanh niên Việt Nam thời chiến